• สมัครศรีกรุง ที่เดียว !
    ขายได้มากกว่า 35บริษัท
    อิสระ ไม่บังคับยอดขาย
    Image 2

เช็คเบี้ยออนไลน์

ถัดไป

ความคุ้มครองแต่ละประเภท

การทำประกันภัยรถยนต์
เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) และ ผู้ขาย (บริษัทประกันภัย)
โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองแต่ละประเภทของประกัน ตามการใช้งานของผู้ซื้อ


ความคุ้มครองแต่ละประเภทประกันภัยรถยนต์ประเภทประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ แต่ละประเภทมีความคุ้มครองแตกต่างกัน เช่น ประกันชั้น 1 , ประเภท 2+ , ประเภท 3+ , ประกันชั้น 3อ่านเพิ่มเติม

ทำใบเสนอราคา