• สมัครศรีกรุง ที่เดียว !
    ขายได้มากกว่า 35บริษัท
    อิสระ ไม่บังคับยอดขาย
    Image 2

ตรวจสอบอู่ประกันภัย

มาค้นหาอู่ก่อนเลือกประกันภัย ก็สามารถช่วยประหยัดเบี้ยประกันได้เหมือนกัน เพราะบางครั้งอู่ที่เราจะใช้บริการอาจรับงานบริษัทประกันภัย มากกว่า 1 บริษัท บางครั้งถ้าเรามีอู่ในใจอยู่แล้วก็สามารถเลือกบริษัทประกันภัยที่เสนอเบี้ยที่ถูกกว่าบริษัทประกันภัยชื่อดังก็เป็นได้