• สมัครศรีกรุง ที่เดียว !
    ขายได้มากกว่า 35บริษัท
    อิสระ ไม่บังคับยอดขาย
    Image 2
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 (ประกันชั้น3)

ให้ความคุ้มครองแต่ทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก และ รถยนต์ของคู่กรณีเท่านั้น เป็นประกันภัยที่ราคาถูกที่สุด 1,854 บาท สำหรับรถเก๋งแผนการตลาด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3 เป็นประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจที่มีราคาถูกที่สุด

ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถยนต์ของคู่กรณี และคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น (ประกันชั้น 3 ไม่คุ้มครองรถเราคันที่ทำ)

ประกันชั้น 3 ( 3 ธรรมดา )


ประเภท 3

ข้อดี ข้อเสีย


รับสมัครตัวแทน ขายประกันภัย


สมาชิกได้รับส่วนลด กฎหมายบังคับรถทุกคันต้องมี พ.ร.บ.

ไม่ต้องใช้คนคำ้ ไม่บังคับยอดขายสมาชิกประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ. ซื้อ/ขาย ในราคาตัวแทน

รับสมัครสมาชิกทำธุรกิจประกันรถ ประกันภัย รายได้ ไม่จำกัด ทำได้ทั่วประเทศ โดยสามารถขาย พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันอัคคีภัย การขนส่งสินค้า ขายได้ง่าย เนื่องจากกฎหมายบังคับซื้อ และรถทุกคันต้องมี พ.ร.บ. ประกันรถยนต์ซึ่งเจ้าของรถยนต์สมัครซื้อใช้เองก็คุ้ม ได้ราคาเทียบเท่ากับราคาตัวแทนประกันภัยตรง