• สมัครศรีกรุง ที่เดียว !
    ขายได้มากกว่า 35บริษัท
    อิสระ ไม่บังคับยอดขาย
    Image 2
การแจ้งงาน

ท่านสามารถเช็คเบี้ยประกัน กับ บริษํท ศรีกรุงโบรคเกอร์ ได้เตรียมฐานข้อมูลเบี้ยประกันรถยนต์ไว้ให้สมาชิก และสามารถทำใบเสนอราคาเสนอให้ลูกค้าศรีกรุงโบรคเกอร์ มีระบบเปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันแต่ละบริษัทประกันภัย มีเจ้าหน้าหน้าที่คอยดูแลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้เราแจ้งงานสะดวก คุ้มครองไวลูกค้าตัดสินง่ายขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ซื้อประกัน

ขั้นตอนี้ไม่ยาก หากท่านผ่านการเช็กเบี้ยมาแล้ว เมื่อลูกค้าตัดสินใจตกลงทำประกัน เพียงแค่ขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่รับเอกสาร หรือ เบอร์มือถือ กรณี ป.1 เวลารวดเร็ว สำหรับสมาชิกมือใหม่ในทีมเราได้เตรียมแบบฟอร์มไว้ คอยช่วยให้ท่านสะดวกในการแจ้งงาน ทำให้ลูกค้ามั่นใจยิ่งขึ้น กล้าที่จะแนะนำหรือบอกต่อ ท่านจะมีลูกค้าหรือทีมงานใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากระบบนี้


แบบฟอร์มข้อมูล ซื้อประกัน

อ่านเพิ่มเติม